NO'KIS VINOZAVODI

КУЗАТУВ КЕНГАШИ

Кузатув кенгаши бошқарув органи ҳисобланиб, жамият фаолиятига умумий раҳбарликни амалга оширади, акциядорлар Умумий йиғилишининг ваколат доирасига киритилган масалаларни ҳал этиш бундан мустасно.
Кузатув кенгаши ўз ишини қонунчилик, жамият Устави ва Кузатув кенгаши тўғрисидаги низоми асосида амалга оширади.
Кузатув кенгаши аъзоларининг сони беш кишидан иборат.
Кузатув кенгашининг аъзолари акциядорларнинг Умумий йиғилиши  томонидан бир йил муддатга сайланади.
Кузатув кенгашининг ваколат доираси қонунчилик ва жамият Уставида белгиланади.

КУЗАТУВ КЕНГАШИНИНГ АМАЛДАГИ ТАРКИБИ

Ф.И.Ш. Иш жойи, лaвозим
Саломов Санжар Нугмонович
Узумчилик агентлиги, бўлим бошлиғи ўринбосари
Рустамов Сарвар Равшанович
Давлат активларини бошқариш агентлиги, етакчи мутахассис
Хайдаров Ўткир Эрназарович
Вазирлар Маҳқамаси, бош мутахассис
Алламбергенов Фархад Бекбергенович
"Алфарбек инвест" МЧЖ, директор
Мырзамбетов Абатбай Сейтимович
"Автоверсия" МЧЖ, директор ўринбосари